No3957模特艾静香大理旅拍秘书制服主题魅惑黑丝秀翘臀美腿诱惑写真46P艾静香秀人网

No3957模特艾静香大理旅拍秘书制服主题魅惑黑丝秀翘臀美腿诱惑写真46P艾静香秀人网

手足厥逆之症,有寒热表里之各异。岐伯曰∶“邪中于面,则下阳明;中于项,则下太阳;中于颊,则下少阳。

如喘而胸满者,是太阳外邪入阳明地面而骚扰,故称为太阳阳明合病。所以然者,汗出表和故也。

或阳浮而阴弱,或阴阳俱紧,或阴阳俱浮,或尺中迟,或尺中脉微,或寸缓、关浮、尺弱,必体认以消息其里之虚实,是从中索隐法。设或脉浮而洪,身汗如油,喘而不休,水浆不下,形体不仁,又此为命绝也。

盖诸四逆不可下,是指伤寒脉微欲绝,此时外寒切迫,内热未起。 然服桂枝后大汗,仍可用之更汗,非若麻黄之不可复用也。

风为热,虚为寒,风虚相搏,则洒淅恶寒也。故少阳之呕与谵语不并见,所以呕者是少阳本症,谵语是少阳坏症。

要知六经各有主症,是仲景伤寒杂病合论之旨也。非大青龙不解。

Leave a Reply